Taidetta vai viihdettä – miksi et valitsisi molempia!

Usein taiteesta ja viihteestä puhutaan kahtena erillisenä terminä ja toisistaan jopa kaukana olevina asioina. Taide voidaan nähdä suurista massoista erottuvana, pienen ymmärtävän joukon etuoikeutena, kun taas viihde voidaan nähdä kevyempänä ja helpommin lähestyttävänä asiana. Me esitämme kuitenkin sinulle kysymyksen: miksi taide ei voisi olla viihdettä, ja toisinpäin, miksi viihde ei voisi olla taidetta? Taide voi olla herättelevää, vakavaa, surullista, riemukasta, punastuttavaa, hämmästyttävää, pelottavaa ja huvittavaa – sitä ei voida, eikä missään tapauksessa tarvitse lokeroida tiettyihin raameihin. Taide voi olla hauskaa ja viihdyttävää!

Mitä taide on?

Tämä on hyvin usein esitettävä kysymys – mitä se taide sitten oikeasti on? Mikä lasketaan taiteeksi, ja missä kulkee viihteen ja taiteen raja? Jokainen meistä tuntee sanan, mutta harvempi osaa selittää ymmärrettävästi, mitä se tarkoittaa. Taide onkin käsitteenä hyvin laaja. Taidetta voi olla jokin esine, näytös, kehon liike, väriyhdistelmä, kuva, viesti, prosessi ja tapahtuma; voisimme jatkaa listaa loputtomiin. Kaiken taiteen perustana on ajatus siitä, että sillä pyritään herättelemään jotain ihmisen aisteista, ja herättämään niiden kautta vahvojakin reaktioita ja tunneilmiöitä.

Mitä viihde on?

Jos taide voi olla lähes mitä vain, mitä se viihde sitten on? Termi itsessään jo kertoo, mikä viihteen tavoite on. Viihteestä puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti kevyttä ajanvietettä, jonka päätarkoituksena on viihdyttää ja tuottaa mielihyvää ihmiselle. Tämä voi tapahtua lukemattomien eri keinojen kautta. Otetaan esimerkiksi vaikkapa elokuvat, kirjat, näyttelyt, urheilu, konsertit, tanssi ja musiikki; myös viihteen muotojen listaa voitaisiin jatkaa aina vain eteenpäin. Jos katsot tarkasti näitä kahta listaa, ne eivät loppujen lopuksi olekaan niin kovin kaukana toisistaan.

Miten taide ja viihde voidaan yhdistää?

Taiteen tarkoituksena on herättää tunteita ja reaktioita, ja viihteen tarkoituksena on tuottaa mielihyvää – nämä kaksi käsitettä tukevat toinen toistaan mainiosti. Laadukas viihde lähestyy jo itsessään taiteen rajoja, ja laadukas taide taas saa katsojan viihtymään parissaan. Niiden välille on hankalaa lähteä piirtämään rajaa, sillä ne kulkevat parhaimmillaan täydellisessä harmoniassa käsi kädessä. Niin taiteeseen kuin viihteeseenkin voidaan osallistua joko aktiivisesti tai passiivisesti – mikä on sinulle kaikkein sopivin tapa? Esittelemme tässä jutussa sinulle muutamia mainioita keinoja päästä nauttimaan taiteesta, viihteestä luopumatta.

Festivaalit tuovat taiteen helposti lähestyttäväksi

Yksi mukavimmista keinoista päästä nauttimaan taiteesta ja viihteestä samassa paikassa on erilaisille festivaaleille osallistuminen. Ympäri Suomea järjestetään erityisesti kesäaikaan lukuisia useamman päivän pituisia festivaaleja, jotka yhdistävät saumattomasti taiteen ja viihteen muotoja, kuten musiikkia, näyttelyitä ja tanssia. Tähän kun lisätään päälle vielä hyvä ruoka ja juoma, on hankalaa keksiä parempaa tapaa viettää kesäpäivää. Yksi kaikkein suosituimmista tapahtumista lienee Helsingissä vuosittain järjestettävä Flow Festival, joka kerää tuhansia vierailijoita samoamaan kaupungin kaduille. Tämän tyyliset festivaalit tuovat taiteen todella helposti lähestyttävälle tasolle.

Musiikki ja konsertit herättävät tunteita

Musiikki on konkreettinen esimerkki siitä, mitä taiteen ja viihteen yhdistäminen voi parhaimmillaan olla. Varsinkin live-konserteissa musiikin kautta ilmaistava energia ja tunteet välittyvät vahvasti katsojalle, ja niiden yhdistyessä kunkin katsojan omaan maailmaan, konserttisalit ja -areenat pursuavat uusia tunnekokemuksia. Musiikki on elementtinä hyvin monipuolinen, ja sitä voidaan yhdistellä myös audiovisuaalisiin kokemuksiin. Näin musiikin kautta saatavat taidekokemukset saavat mukaansa useita aisteja, ja ne kietovat katsojan täydellisesti sisäänsä. Hyvä esimerkki on massiivinen, kansainvälinen Pink Floyd -spektaakkeli, joka yhdistelee ryhmän kuolematonta musiikkia upeisiin visuaalisiin elementteihin luoden lähes psykedeelisen kokemuksen.

Tanssi kietoo mukaan niin esittäjän kuin katsojankin

Tanssi taiteen lajina voi olla hyvin mukaansa tempaavaa ja viihdyttävää niin esiintyjälle kuin katsojalle. Tanssi on ilmaisun keinona erittäin vahva. Tanssiharrastuksen avulla kuka tahansa meistä pystyy kehon liikkeen avulla vapauttamaan sisimpänsä. Parhaimmillaan tämä tanssijan syvin olemus välittyy liikkeen kautta tanssin seuraajille ja luo upeita kokemuksia molemmille. Tanssin kaikki lajit voidaan laskea taiteeksi, mutta erityisen kokeilevia, tutkivia ja rajoja koettelevia artisteja löytyy nyky- ja jazztanssin piireistä. Tanssin ystäville yksi vuoden kiinnostavimmista tapahtumista on Savon sydämessä järjestettävä, luovuutta pursuava Kuopio Tanssii ja Soi -tanssifestivaali.

Elokuva ilmaisun keinona

Emme voisi jättää mainitsematta yhtä kaikkein suosituimmista viihteen muodoista, joka useissa tapauksissa luo myös mukaansa tempaavia taidekokemuksia – puhumme tietysti elokuvasta. Elokuva on ollut vuosikausien ajan paitsi viihdyttämisen väline, myös keino välittää viestejä ja syvällisempiä sanomia. Parhaat ohjaajat saavat tietyn tunteen tai sanoman välittymään muutaman oikein valitun otoksen avulla, ja vaikuttavimmat elokuvat jäävät katsojan mieleen pitkäksi aikaa lopputekstien päättymisen jälkeenkin. Elokuvan juhlasta ja taiteesta päästään nauttimaan elokuvasalien lisäksi suuntaamalla vaikkapa napapiirin yläpuolelle Sodankylän Elokuvajuhlille tai Tampere Film Festival -tapahtumaan.

Voimme huoletta todeta, että taidolla toteutetut viihde ja taide kulkevat yllättävän usein käsi kädessä. Ne saavat meidät kokemaan vahvoja tunteita, käsittelemään erilaisia teemoja uusista näkökulmista ja kenties ymmärtämään uusia puolia omasta persoonastamme. Taidekokemuksen ei tarvitse olla hankalasti ymmärrettävä vakava hetki, vaan se voi olla hauskaa ja viihdyttävää. Jokaiselle löytyy omaan persoonaan sopiva taiteen muoto, joka tuo mielihyvää ja täytettä elämään – riittää, että avaamme silmiämme hieman suuremmiksi ja uteliaammiksi. Taide on kaikkialla, joten anna sen herätellä niitä nukkuvia osia sisälläsi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *